Condicions

Cenizas Mediterráneo, amb domicili social en carrer Pedró de la creu 44, A-3, 08034, Barcelona, Espanya, el responsable de la qual és KIKUBUSQUETS SL. amb CIF B67570333, posa a disposició en el seu lloc web Cenizasmediterraneo.com determinats continguts de caràcter informatiu. Les presents condicions generals regeixen exclusivament l'ús del lloc web de Cenizasmediterraneo.com per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web Cenizasmediterraneo.com en totes i cadascuna de les pàgines. L'accés al lloc web de Cenizasmediterraneo.com implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

El lloc web de Cenizasmediterraneo.com ha estat realitzat d'una banda, amb la finalitat de posar a la disposició de tercers determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats i serveis així com contactar per a informés sobre ells des de la pàgina web, telefònicament, per email o WhatsApp.

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Cenizas Mediterráneo prohibeix els següents:
- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes de Cenizas Mediterráneo o a tercers.
- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
- Cenizas Mediterráneo podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Cenizas Mediterráneo informa que el lloc web Cenizasmediterraneo.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Cenizas Mediterráneo.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Avís de Cookies

Usem cookies de tercers per a fins estadístics i de màrqueting. Per a més informació, pot consultar la nostra política de cookies.

Rebutjar Acceptar